Reserveringsadvies (groot) onderhoud.

Voor eigenaars en beheerders is het belangrijk te weten met welke kosten in de toekomst rekening gehouden moet worden. Voor een VVE zijn dergelijke reserveringen zelfs verplicht. Arend Consultants kan u adviseren over de reserveringen die u moet maken om niet met financiële verassingen te worden geconfronteerd.

Wij kunnen dat advies objectief en zonder commercieel belang voor u opstellen.

Uitgangspunt voor een reserveringsadvies is de huidige staat van de installatie. Wij maken een inschatting van de resterende levensduur van de verschillende componenten. We brengen - samen met de opdrachtgever - in kaart op welk niveau de installatie technisch en esthetisch gebracht of gehouden moet worden. Vervolgens brengen wij een reserveringsadvies uit. Arend Consultants hanteert daar 2 vormen voor:

1. Statisch reserveringsadvies
Hierbij geven wij aan in welk jaar welk onderdeel vervangen moet worden en welk bedrag daarvoor gereserveerd moet worden. Het statische reserveringsadvies wordt vooral gehanteerd bij installaties die in slechte staat verkeren, waar sprake is van achterstallig (groot) onderhoud en/of waarbij de opdrachtgever de installaties gefaseerd op een hoger niveau wil brengen.

2. Dynamisch reserveringsadvies
Bij een dynamisch advies wordt geen exacte planning van vervanging van onderdelen gegeven, maar enkel een advies over te reserveren bedragen. Bij goed functionerende installaties is het namelijk niet reëel om exact aan te geven wanneer een bepaald onderdeel aan vervanging toe is. Ons advies is gebaseerd op benchmarking van de levensduur van verschillende componenten en de overige beheerskosten. Het voordeel van het dynamische reserveringsadvies is dat gereserveerde bedragen ingezet kunnen worden op basis van de actuele-, in plaats van de geprognosticeerde situatie. De opdrachtgever kan gereserveerde bedragen ook (tijdelijk) voor andere doeleinden gebruiken en is dus verzekerd van zowel flexibiliteit als een optimaal functionerende installatie.

We praten u graag verder bij over beide concepten.