Beoordelen technische staat (conditiemeting).

Uitgangspunt voor investeringen in technische installaties, of voor beoordeling van de prestaties van onderhoudsfirma's, is de conditie waarin een installatie zich bevind.

Op basis van een objectieve conditiemeting kan bepaald worden welke investeringen nodig zijn en welke uitgesteld kunnen worden.

Keurende instanties kijken primair of een installatie aan de veiligheidsvoorschriften voldoet. Dat zegt echter onvoldoende over de bedrijfszekerheid. Een installatie kan volkomen veilig zijn, maar toch wekelijks in storing staan.

Met een objectieve conditiemeting wordt ook een beeld verkregen van de prestatie van de onderhoudsfirma. De staat van het onderhoud maakt deel uit van de conditiemeting.

Conditiemetingen worden vastgelegd in een duidelijke rapportage. Per onderdeel wordt aangegeven wat de conditie is en wat de verwachte levensduur is. Zwakke punten krijgen (o.a. met foto's) extra aandacht.