Capaciteitsberekeningen.

Bij nieuwe gebouwen moet een goede inschatting gemaakt worden van de benodigde verticale vervoerscapaciteit. Het is van belang dat vroeg in het ontwerpstadium wordt bepaald hoeveel liftinstallaties er nodig zijn en hoeveel ruimte daarvoor gereserveerd moet worden. Ook bij renovaties van bestaande liftinstallaties kan met een capaciteitsberekening doorgerekend worden wat de effecten zijn van bijvoorbeeld een nieuwe besturing of een andere aandrijving.

Arend Consultants beschikt over krachtige software waarmee die capaciteitsberekeningen voor u uitgevoerd kunnen worden. Voor deze berekeningen geldt echter wel dat ze net zo accuraat zijn als de uitgangspunten waarmee wordt gerekend. Deze uitgangspunten zijn o.a.: functie van het gebouw; soort vervoer; aantal verdiepingen; verdiepingshoogtes; (flexibele) werktijden; bijzondere verdiepingen (bijv. kantine); aantal bewoners/personeelsleden per verdieping; locatie van trappen; locatie van liften; enz. enz. Voordat er een capaciteitsberekening kan worden gemaakt moet er dus eerst een grondige analyse plaatsvinden van het veronderstelde gebruik van de liftinstallaties.

De software voert een simulatie uit van de verkeersstromen die op een (werk)dag plaatsvinden. Hierbij wordt op een aantal momenten in de berekeningen met random getallen gewerkt. De berekening wordt daarom meerdere malen uitgevoerd, waarna er een aantal gemiddelde waarden ter beschikking komen.

De uitkomsten van de berekining zijn: gemiddelde wachttijd; gemiddelde reistijd, maximale vervoerscapaciteit in personen per periode. Door te variƫren in aantallen liften, snelheid en hefvermogen wordt de ideale samenstelling van de liften bepaald.

Uiteindelijk wordt in overleg vastgesteld wat de juiste verhouding is tussen de kosten van de te kiezen installaties en de gewenste vervoerscapaciteit.

Om tot een afgewogen advies te komen is de volgende werkwijze gewenst:

- bespreken van de uitgangspunten
- uitvoeren berekeningen
- bespreken en eventueel aanpassen van de uitkomst
- opstellen advies