NEN 7120: opnieuw een kans gemist

De nieuwe energieprestatienorm voor gebouwen (NEN 7120) die naar verwachting eind dit jaar van kracht wordt, gaat voorbij aan het energieverbruik van liftinstallaties. De ontwerpnorm maakt er in ieder geval geen melding van.

Wij hebben de normcommissie hier op gewezen, maar dat heeft tot op heden geen reactie opgeleverd. Te hopen valt dat de definitieve norm toch de energieprestatie van liften mee gaat nemen. Liften kunnen forse energieverbruikers zijn. De EPC waarde van gebouwen is een minimum-eis. Het is een gemiste kans als daarbij gebouwgebonden installaties als liften niet meegenomen worden. Argumenten om liften niet mee te rekenen zijn er niet. Het energieverbruik is meetbaar en in Europa worden er al energielabels toegekend aan liften op basis van daartoe ontwikkelde normen. Extra kosten voor energiezuinige liften zijn relatief laag en de produkten zijn leverbaar. Het wachten is nu op regelgeving (of ambitieuze opdrachtgevers).

Arend Consultants heeft een energieprestatiebestek ontwikkeld voor de aanbesteding van energiezuinige liften. Daarnaast kunnen wij het energieverbruik van bestaande liften meten, een energielabel toekennen en aanbevelingen doen om ook de liftschacht duurzamer te maken. (warmteverlies/koeling)