Interlift 2009 in teken van energieverbruik

Iedere 2 jaar wordt in Augsburg (D) “Interlift” georganiseerd. Met 50.000 m2 en ongeveer 20.000 (vaktechnische) bezoekers is het wereldwijd de belangrijkste beurs op het gebied van de lifttechniek.

De Interlift 2009 werd georganiseerd van 13 t/m 16 oktober. Omdat eerder dit jaar het energielabel voor liften (VDI 4707) in Duitsland werd geïntroduceerd, was de verwachting dat energieverbruik een belangrijk thema zou zijn. Inderdaad kon je daar niet omheen. Deels omdat de ontwikkeling van aandrijvingen toch al die kant op gaat, maar deels ook omdat het energielabel als aanjager functioneert. Met name de Duitse toeleveranciers van liftcomponenten zijn aan het optimaliseren en innoveren geslagen. De Duitse liftbesturingen zijn vrijwel allemaal in een groene variant te verkrijgen die korte metten maakt met het relatief zeer hoge standby verbruik van liftinstallaties.

Ook de hydrauliekleveranciers doen een uiterste poging aansluiting te vinden bij de van nature veel zuiniger traktieaandrijvingen. De fabrikanten van traktieaandrijvingen hebben inmiddels vrijwel allemaal een energiezuinige gearless aandrijving in het programma. Frequentieregelingen zijn eerder regel dan uitzondering en de “regenerative drive” (voorziening die energie teruglevert aan het net) is bij veel fabrikanten van frequentieregelingen te verkrijgen. Al blijft het oppassen met de toepassing daarvan, omdat de investeringskosten en het standbyverbruik hoog zijn, waardoor de return on investment afhankelijk van de liftinstallatie, geheel niet, laat, of pas op termijn gerealiseerd kan worden.

Meerdere fabrikanten reikten mogelijkheden aan om ook bestaande liften energiezuiniger te maken.

De landen waar traditioneel de liftcomponenten vandaan komen zijn Duitsland, Italië, Spanje, Griekenland en China. De Duitsers zetten wel vaker de toon en ook nu is het te hopen dat de anderen zullen volgen. De liftindustrie ontwikkelt zich in ieder geval in de goede richting. Nu de opdrachtgevers en wetgevers nog.