“Full replacement” is niet duurzaam!

In de slag om duurzaamheid wordt er door verschillende liftleveranciers verkondigd dat het “duurzaam” is om de oude liftinstallatie er uit te slopen en er een energiezuinige voor in de plaats te zetten. Full replacement is de term die daar veelal voor wordt gebruikt.  U kunt het waarschijnlijk zelf al bedenken, maar voor degenen die twijfelen: daar is niets duurzaams aan! Integendeel.

Een liftinstallatie bestaat voor meer dan 80% uit staal. Liftkooi, geleiders, contragewicht, montagebeugels, etc. gaan decennialang mee. Het is low-tech materiaal dat nauwelijks aan slijtage onderhevig is en eindeloos zijn functie kan blijven vervullen. Een contragewicht van 1000 kg staal of beton vervangen door een contragewicht van 1000 kg staal of beton is alles (bijvoorbeeld onzinnig of dom) behalve duurzaam.

Duurzaamheid gaat over de schaarste van hulpbronnen in het algemeen, maar wordt te vaak uitsluitend gekoppeld aan de energierekening. Als een verouderde liftinstallatie duurzamer moet worden gemaakt dan kan dat natuurlijk. Daarvoor is het volgende nodig:

  • Alle materialen en componenten die gehandhaafd kunnen worden, mogen niet worden vervangen, maar moeten in dezelfde installatie worden hergebruikt.
  • De aandrijving moet worden vervangen door een energiezuinige aandrijving
  • De besturing moet worden vervangen door een energiezuinige besturing
  • De verlichting moet worden vervangen door enegiezuinige verlichting
  • De liftschacht moet zodanig worden aangepast dat er geen additionele koeling of verwarming nodig is
  • De aanpassingen moeten zodanig worden uitgevoerd dat er minimale bouwkundige ingrepen nodig zijn

Waarom drammen veel liftleveranciers dan zo door over volledige vervanging?

Dat komt vooral omdat het aan kennis en improvisatievermogen ontbreekt om bestaande installaties aan te passen. Alles er uit laten slopen, een lijst met bouwkundige aanpassingen overleggen en vervolgens een nieuw (energiezuiniger) standaardprodukt monteren vergt weinig van de leverancier. Dat verkopen als “duurzaam” gaat wel heel erg ver. Het is in de meeste gevallen ook niet goedkoper dan slim renoveren. Het is dan wel zaak om naar alle kosten te kijken (liftinstallatie, sloop, bouwkundige aanpassingen, stilstandskosten, tijdelijke voorzieningen, exploitatiekosten).

Er zijn gelukkig nog voldoende partijen die wel duurzaam kunnen renoveren. Maak daar gebruik van!