Arend Consultants participant Dutch Green Building Council

De Dutch Green Building Council (DGBC) is dé Nederlandse netwerkorganisatie op het gebied van duurzaam bouwen en vastgoed. Duurzaamheid kan op termijn gemeengoed worden, als we samen de schouders eronder blijven zetten. Hoe meer partijen hieraan deelnemen, hoe beter.

Om goed te kunnen samenwerken, is het spreken van dezelfde taal een voorwaarde. Daarom heeft DGBC sinds zijn oprichting veel effort gestoken in één nationaal geaccepteerd beoordelingssysteem voor duurzaam bouwen:BREEAM-NL. Een certificeringssysteem, op internationale leest geschoeid, dat nu al kan worden gebruikt voor het beoordelen en certificeren van nieuwbouw, bestaande bouw, gebieden, infra en sloop.

Het ontwikkelen en onderhouden van de BREEAM-NL keurmerken, doet DGBC op transparante wijze: de benodigde kennis en ervaring halen we uit de markt, veelal bij onze participanten.

 Activiteiten van Arend Consultants met betrekking tot BREEAM-NL

Arend Consultants ondersteunt bedrijven bij het verkrijgen van de credits voor energiezuinige liften en roltrappen. We adviseren over de juiste liftconfiguratie en voeren de energiemeting uit.

Binnen de DGBC denkt Arend Consultants mee over de eisen die gesteld worden om de credits voor energiezuinige liften en roltrappen te verkrijgen.