BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat verschillende keurmerken. AllereerstBREEAM-NL Nieuwbouw. Dit is sinds september 2009 operationeel. Het wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie te bepalen van níeuwe gebouwen. In april 2010 zijn de eerste gebouwontwerpen gecertificeerd. Het tweede keurmerk isBREEAM-NL In-Use. Dit beoordeelt al bestaande gebouwen op drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik. Dit is in de zomer van 2011 operationeel geworden.

Voor liften en roltrappen zijn credits te verdienen als ze aan de duurzaamheidscriteria voldoen. 

Arcons juicht dit initiatief van harte toe en kan gebouweigenaren, maar ook collega-adviseurs of liftenfirma’s ondersteunen bij het voldoen aan de gestelde criteria. Zowel in de ontwerpfase als na installatie. Zo kan Arcons bijvoorbeeld de vereiste energiemeting uitvoeren en een meetrapport opstellen. Ook vervoerssimulaties en het effect van verschillende besturingsconfiguraties op het energieverbruik kunnen worden verzorgd.