BIM

Is Arcons BIM-ready?

Niet helemaal. Het is wel mogelijk om STEP-files of SAT-files aan te leveren (zie afbeelding hierboven) en als de gelegenheid zich aandient zal zeker de volgende stap worden gezet. Door een uitbreiding op de tekensoftware van Arcons kunnen in de toekomst BIM-files worden aangeleverd die met een plug-in zijn toe te voegen aan Revit projecten. Het heeft echter onze voorkeur IFC-files aan te kunnen leveren en dat is op dit moment nog niet mogelijk.

 Sommige liftfabrikanten leveren BIM bestanden aan. Is dat een alternatief?

Daar zijn risico’s aan verbonden. In de LOD300 moeten schachtafmetingen bekend zijn. Bij hoogbouwprojecten, waarbij de transportcapaciteit belangrijk is, moet zelfs in de LOD100 al een idee zijn van het aantal liften en het ruimtebeslag van de schachten. Het risico bestaat dat vanaf het begin wordt gewerkt met BIM-objecten van een specifieke leverancier die in een hogere LOD fase niet meer terug te draaien zijn of alleen tegen hoge ontwerpkosten. Met name als de leverancier afwijkende, niet gestandaardiseerde schachtafmetingen hanteert. Het behoeft geen betoog wat voor effect dat op de aanbesteding van de liften zal hebben.

Wat Arcons kan doen

Omdat liften redelijk autonome objecten zijn is het voor het BIM-model minder relevant wat er zich allemaal binnen de schachtmuren afspeelt. Het verdient dus aanbeveling in een vroeg stadium de liftcapaciteit te bepalen, uit te gaan van gestandaardiseerde schachtafmetingen volgens de ISO 4190-1 en deze vast te leggen in het model. Arcons kan ondersteuning bieden met geavanceerde simulatiesoftware om de liftcapaciteit te bepalen en daarnaast adviezen geven over het ruimtebeslag van de liftschachten. Hierdoor worden risico’s vermeden, blijft er volledige ontwerpvrijheid bestaan en is het mogelijk om concurrerend aan te besteden.

Eventueel kunnen STEP-files aangeleverd worden van liftinstallaties die zijn opgebouwd uit universele componenten; zowel liften met gestandaardiseerde afmetingen als specials. Daarnaast kan Arcons duidelijk in kaart brengen welke raakvlakken er zijn met de bouwkundige omgeving en met andere disciplines.