Opdrachtgever

— ProRail

Samenwerking

— ProRail

Omschrijving

VHC Liftadvies begeleidt de vervanging van de liften en roltrappen op station Sloterdijk. Sloterdijk is in grootte het 2e station van Amsterdam.

Omschrijving

VHC Liftadvies begeleidt de vervanging van de liften en roltrappen op station Sloterdijk. Sloterdijk is in grootte het 2e station van Amsterdam.

Voor de eerste keer worden liften en roltrappen vervangen binnen het raamcontract dat ProRail heeft afgesloten met 2 lift- en 2 roltrapleveranciers. Alle bijkomende werkzaamheden zijn bij de leveranciers ondergebracht. VHC Liftadvies heeft de specificaties binnen het raamcontract vastgelegd en alle mutanten daarop in de projectuitvraag opgenomen.

Het project is complex omdat de werkzaamheden plaats moeten vinden terwijl de transferfunctie van het station in tact moet blijven en terwijl er beperkt buitendienststellingen van het spoor mogelijk zijn voor transport van roltrappen en tijdelijke liften; de aanvoerroutes voor de roltrappen zijn niet sterk genoeg; de mogelijkheden om tijdelijke liften te plaatsen zijn beperkt; de gemeente is met een grootschalige herprofilering van het stationsplein bezig (daar moeten alle transport- en hijswerkzaamheden plaatsvinden); alle transport- en hijswerkzaamheden moeten in nachtgaten (van 01.30 tot 05.30 uur) plaatsvinden en moeten worden afgestemd met alle andere spoorgerelateerde werkzaamheden die ‘s-nachts plaatsvinden; etc.

Daarnaast moet een groot aantal partijen een bijdrage aan het project leveren. Om een indruk te geven:

ProRail: opdrachtgever

NS Stations: gebruiker van het station

Gemeente Amsterdam: Vanwege een gelijktijdige grootschalige herinrichting van het stationsplein

Amsterdam Westpoort: Vergunningen transport en hijswerkzaamheden en beheerder van de openbare ruimte

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: Omgevingsvergunning tijdelijke liften en vluchttrappen

Arcadis: berekening vluchtcapaciteit station tijdens werkzaamheden

Brandweer Amsterdam: beoordeling vluchtcapaciteit

AVSH: opstellen VenG plan Ontwerpfase (spoorveiligheid) en veiligheidscoördinator uitvoering voor Möhringer

Mulder Montage: adviezen transportroutes

Movares: Sterkteberekeningen brug i.v.m. opstellen hijskranen

Constructiebureau Tentij: sterkteberekeningen vloer stationshal i.v.m. transport roltrappen

Reco: adviezen tijdelijke liften (en leverancier tijdelijke liften)

De Oogvereniging: adviezen tijdelijke looproutes en voorzieningen voor slechtzienden

Liander: adviezen tijdelijke bouwaansluitingen op stationsplein

GVB: gebruiker van het gekoppelde metrostation

Ingenieursbureau Amsterdam: projectleider conflicterende werkzaamheden op het stationsplein

Möhringer: leverancier liften en bijkomende werkzaamheden

KONE: leverancier roltrappen en bijkomende werkzaamheden

Strukton Rail: Proces Contract Aannemer station Sloterdijk (buitendienststellingen, kraanaarding, etc)

Strukton Worksphere: bouwkundig onderaannemer Möhringer 

Nemico: onderaannemer transport roltrappen van KONE

Lift Demontage Nederland: bouwkundig onderaannemer KONE

Oilfield Rail and Road: veiligheidscoördinator uitvoeringsfase voor KONE

Mijksenaar: advies en ontwerp tijdelijke bebordingsplan

Reklaspits: leverancier tijdelijke bebording

 

 

 

 

Gerelateerde projecten