Offertes aanvragen en/of vergelijken.

In hoeverre beantwoordt een offerte aan de gestelde vraag? Is de prijs juist? Zijn offertes van verschillende aanbieders vergelijkbaar? Wat is de beste prijs/kwaliteit verhouding? Allemaal vragen die zonder voldoende kennis slecht te beantwoorden zijn.

Arend Consultants beschikt bij uitstek over de kennis om dit traject te begeleiden.

In overleg met de opdrachtgever en/of de gebruiker wordt een PVE/bestek opgesteld. Op basis daarvan wordt bij meerdere bedrijven een concurrerende offerte aangevraagd. De ingediende offertes worden bekeken en zo nodig – in overleg met de indieners – aangepast, zodat ze optimaal vergelijkbaar zijn.

De offertes worden o.a. op de volgende punten beoordeeld:

- overeenstemming met het bestek
- prijs
- toegepast materiaal
- levertermijn (indien van belang)
- plan van aanpak
- betalingscondities
- voorgestelde alternatieven
- referenties

Na de beoordeling volgt een gemotiveerd advies aan de opdrachtgever inzake de te kiezen leverancier. Wanneer de opdracht aan de leverancier is verstrekt, ziet Arend Consultants namens de opdrachtgever toe op een correcte uitvoering en facturering van het werk. Afsluitend levert de leverancier de opgedragen werkzaamheden aan ons op.