Ontwerp.

Arend Consultants kan voor u het ontwerp verzorgen van nieuwe liftinstallaties. De door ons geleverde tekeningen (dwg formaat) kunnen dienen als hulpmiddel voor de indeling van een gebouw en als besteksbijlage voor de aanbesteding van de liftinstallaties. Onze ontwerpen houden rekening met o.a. de volgende criteria:

- Zoveel mogelijk "lift" in zo weinig mogelijk "schacht".
- De benodigde vervoerscapaciteit
- De aard van het vervoer (personen, goederen, rolstoelgebruikers, bedden, kwetsbare apparatuur etc.)
- De mogelijkheid voor meerdere liftenleveranciers om (concurrerend) in te schrijven.
- Efficiëntie
- Duurzaamheid
- Wet- en regelgeving
- Kostenbeheersing (ook op termijn)

Ook verzorgen wij het ontwerp voor aanpassing van bestaande liftinstallaties. Liftinstallaties kunnen in veel situaties aangepast worden aan nieuwe wet- en regelgeving, een andere functie, groter comfort, een stopplaats meer of minder, etc.

Wij hechten grote waarde aan een goed ontwerp. Het is de basis voor een goede installatie. Door onze uitgebreide kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van liftinstallaties zijn wij de juiste partner voor uw liftontwerp. Met name daar waar afgeweken moet worden van de standaardinstallaties zijn wij in ons element. Heel groot, heel klein, scheef, rond, buiten, op zee, schuin, glas, inpassing in bestaande situaties, bouwkundige beperkingen: allemaal redenen om bij ons een studie of definitief ontwerp aan te vragen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.