Prestatiemeting.

Als opdrachtgever voor een nieuwe installatie, of als opdrachtgever voor werkzaamheden aan een bestaande liftinstallatie, kunt u zich voor de vraag gesteld zien of er wel een goede prestatie is geleverd door de opdrachtnemer. Een aantal veel voorkomende vragen:
Voldoet de geleverde installatie aan het bestek?
Voldoet de geleverde installatie aan gangbare eisen die in redelijkheid aan een nieuwe installatie gesteld kunnen worden?
Is de installatie wel goed gemonteerd?
Er is een conflict tussen de bouwkundige aannemer en de installatieleverancier. Wie heeft er gelijk?
De liftinstallatie stoort regelmatig. Is er voor een verkeerde installatie gekozen, is de installatie wel goed gemonteerd, of wordt de insstallatie wel goed onderhouden?
Wordt het onderhoud adequaat uitgevoerd?
Kloppen de ingediende facturen?
Is de serviceverlening voldoende?

Deze en andere vragen kunnen wij beantwoorden door de geleverde prestatie te beoordelen en vast te leggen in een heldere rapportage. Als de gemeten prestatie beneden verwachting blijkt, dan kunnen wij uiteraard ook ondersteuning bieden in het vervolgtraject. Wij kunnnen de leverancier uitnodigen om de geconstateerde tekortkomingen alsnog te verhelpen en daar vervolgens ook toezicht op houden.