Recente projecten.

Opdrachtgever: Partner Logistics Consultancy and Development B.V.

Partner Logistics bouwt en exploiteert wereldwijd cold storages. In deze grote distributiecentra heerst permanent een temperatuur van 28 graden onder nul. Voor cold storages in Nederland, Groot Brittanië, België, Frankrijk en Rusland hebben wij een standaardbestek opgesteld voor de daar toe te passen goederenheffers.  Vervolgens hebben wij leveranciers geselecteerd en de aanbesteding begeleid.

Opdrachtgever: Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vier verdiepingen onder de grond, in de werkplaats van de Brusselse Metro, worden de 8.000 kg zware onderstellen van de metro gereviseerd. Ze worden daar met een lift heen getransporteerd. De onderstellen worden over de rails de lift in gereden. Vanwege herhaaldelijke beschadigingen van de bestaande liftdeuren en deurdrempels, hebben wij een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de toepassing van speciale verticale liftschuifdeuren. Daarbij zijn ook de randvoorwaarden gedefinieerd voor toepassing van deze deuren.

Opdrachtgever: VVE Breestaete

Voor de VVE hebben wij een inventarisatie gemaakt van de technische conditie van de 3, ruim 20 jaar oude, liftinstallaties. Bovendien hebben wij gerapporteerd over het beheer van de liften door de VVE, de kwaliteit van het onderhoud, de kwaliteit van de keuringen, en het energieverbruik. Waar nodig zijn heldere aanbevelingen gedaan. Gezien de leeftijd van de liften is ook gekeken naar de te verwachten kosten in de toekomst. Arend Consultants heeft een reserveringsadvies  en een plan van aanpak voor de komende jaren opgesteld, waarbij rekening is gehouden met verschillende scenario's.

Opdrachtgever: WonenCentraal

Bij een omvangrijk "opplus" project van een aantal door deze woningbouwvereniging beheerde flatgebouwen, zijn ook 8 liftinstallaties totaal gerenoveerd. Arend Consultants verzorgt namens de opdrachtgever de oplevering en adviseert inzake de af te sluiten onderhoudscontracten.

Opdrachtgever: Portaal

Eén van Nederlands grootste woningbouwvereningingen heeft ons opgedragen om te adviseren bij het plaatsen van een nieuwe lift in een glazen schacht. Uitgangspunt was een laag energieverbruik van de liftinstallatie en een liftschacht zonder additionele koeling en/of verwarming. Op basis van de VDI 4707 hebben wij een nieuw bestek ontwikkeld waarin ook de energieprestatie van liften wordt vastgelegd. Met de architect, de aannemer en de liftleverancier is zorgvuldig gezocht naar oplossingen voor te hoge en te lage temperaturen in de glazen liftschacht.

Opdrachtgever: Diverse advies- en ingenieursbureaus

Diverse projecten op het gebied van nieuwbouw, ontwerp, renovatie, beheer en aanbesteding voor o.a.:

Provincie Noord Brabant/Gemeente Den Bosch
Aanbesteding 9 speciale liftinstallaties voor het Museumkwartier 

Gemeente Oldambt 
Bestek 5 nieuwe liftinstallaties voor cultuurhuis en parkeergarage

Rijksgebouwendienst 
Inventarisatie renovatiewerkzaamheden diverse PI's

Rijksgebouwendienst
Beheer ca. 750 transportinstallaties regio Den Haag

Bartimeus Doorn
Bestek meerdere liften in voorzieningen voor blinden

Zilverschoon Nijkerk 
Bestek meerdere liften verzorgingshuis 

Muziekcentrum Frits Philips 
Bestek meerdere heffers 

NS Poort
Nieuwbouw Stadskantoor Utrecht (ontwerptoets 17 liften waarvan 10 high rise, 8 roltrappen en diverse gevelonderhoudsinstallaties) 

Woningbouwver. De Key 
Conditiemetingen, bestekken, aanbestedingen renovaties 

Universiteit van Amsterdam 
Bestekken, aanbestedingen renovaties 

Kroonenberg Groep 
Conditiemetingen, bestekken, aanbestedingen renovaties liften en roltrappen diverse winkelcentra en kantoren 

Woongroep Holland 
Bestek nieuwe installaties