Bestek voor nieuwe liftinstallaties.

Een goed bestek hoeft niet duur te zijn. Zeker niet voor standaard liften. De kosten zijn bovendien snel terugverdiend. Niet alleen de opdrachtgever haalt voordeel uit een goed bestek, maar ook de uiteindelijke gebruiker en zelfs de leverancier van de installaties.

Arend Consultants stelt heldere, eenduidige bestekken op. Zonder overbodige tekst, maar met relevante eisen. Ieder bestek wordt opnieuw opgesteld en niet "gecopypaste" van een project wat er een beetje op lijkt. Wij doen dat aan de hand van de volgende uitgangsvragen:

- Waar wordt de installatie voor gebruikt?
- Met welke omgevingsfactoren moet rekening worden gehouden? (vandalisme/vervuiling/beschadiging/weersinvloeden/explosiegevaar etc)
- Hoe intensief wordt de installatie gebruikt?
- Welke uitstraling moet de installatie hebben?
- Welke levensduur wordt verwacht
- Wat zijn de onderhoudskosten en kan de installatie ook door een ander dan de leverancier worden onderhouden?
- Welke bouwkundige werkzaamheden zijn er nodig?

Hoe gaat het vaak in de praktijk?

De overgrote meerderheid van de bestekken en Programma's van Eisen voor liftinstallaties, voldoet niet aan minimale kwaliteitseisen. Dat is een vergaande bewering, maar helaas waar. De meest geziene tekortkomingen op een rij:

- Bestek wordt gedownload bij de liftenleverancier. (hierdoor is het bestek onbruikbaar geworden voor aanvragen van concurrerende offertes en bepaalt de leverancier in feite aan welke eisen de lift moet voldoen.)
- Verwijzing naar verkeerde of achterhaalde normen.
- Overname van een groot aantal eisen uit (verkeerde) normen. Dat maakt dat een bestek er wellicht interessant uitziet, maar is verder volstrekt overbodig. Een verwijzing naar het Warenwet Besluit Liften en - indien nodig - een aantal relevante normen, volstaat.
- Door elkaar halen van verschillende liftconcepten in één bestek (hydraulisch/traktie, met en zonder machinekamer, goederenheffer/personenlift etc.)
- Geen oog voor specifieke functionele eisen.
- Geen oog voor belangrijke omgevingsfactoren.
- Geen eisen die voorkomen dat beheerskosten in de gebruiksfase te hoog oplopen.
- Onvoldoende rekening houden met bouwkundige aspecten. (geluidsbeperking, bescherming tegen weersinvloeden)

Wat zijn de gevolgen?

Het belangrijkste gevolg is dat de opdrachtgever al in de bouwfase geen grip meer heeft op de kwaliteit en/of de kosten van de liftinstallatie. Dat betekent bijsturen door meerwerk op te dragen (onbeheersbare kosten) of genoegen nemen met een installatie die eigenlijk niet voldoet. Een ander gevolg is dat de uiteindelijke gebruiker een lift heeft die onvoldoende geschikt is voor zijn situatie, dat de beheerskosten hoger zijn dan nodig, of dat de liftleverancier niet meer gepasseerd kan worden voor het onderhoud, omdat concurrerende bedrijven niet over onderdelen kunnen beschikken.

Wat dan wel?

Neem contact met ons op om uw project door te spreken.