Programma van Eisen (PVE) voor renovatie of modernisering van bestaande installaties.

In overleg met de gebruiker bepalen we het kader waarbinnen de liftinstallatie moet functioneren. Aan de hand van een uitvoerige checklist wordt ieder PVE opnieuw opgebouwd.

Uitgangspunten voor het Programma van Eisen zijn o.a.:

- Technische staat van de verschillende componenten
- Budget van de opdrachtgever
- Gewijzigde wet- en regelgeving
- Gewenste verbeteringen t.o.v. de bestaande situatie
- Veranderd gebruik van de installatie

Wij maken een analyse van de technische staat van de afzonderlijke componenten en de noodzaak tot vervanging. Het is zelden noodzakelijk een complete installatie te vervangen. Het is in veel gevallen heel goed mogelijk om (bijvoorbeeld om budgettaire redenen) renovaties en moderniseringen gefaseerd uit te voeren.